SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Częstochowie i całym powiecie częstochowskim

W jaki sposób powinien wyglądać poprawnie przeprowadzony speed test w Częstochowie - test szybkości łącza internetowego?

Aby przeprowadzić poprawnie test szybkości łącza internetowego w Częstochowie, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

 1. Wybierz odpowiedni serwer testowy: Wybierz serwer testowy, który znajduje się jak najbliżej Twojego położenia w Częstochowie. Możesz to zrobić ręcznie lub skorzystać z automatycznego wyboru serwera przez narzędzie do testowania prędkości.
 2. Upewnij się, że nikt inny nie korzysta z łącza internetowego: Przed przeprowadzeniem testu, upewnij się, że nikt inny w Twoim domu lub biurze nie korzysta z internetu, ponieważ może to wpłynąć na wyniki testu.
 3. Zamknij wszystkie programy: Zamknij wszystkie programy, które mogą zużywać zasoby sieciowe, takie jak przeglądarki internetowe, programy P2P czy aplikacje do strumieniowania wideo.
 4. Wyłącz programy antywirusowe: Niektóre programy antywirusowe lub zaporowe mogą wpływać na wyniki testu. Dlatego przed przeprowadzeniem testu, upewnij się, że wyłączyłeś tymczasowo swoje programy antywirusowe lub zaporowe.
 5. Powtórz test kilka razy: Aby uzyskać bardziej dokładne wyniki, przeprowadź test kilka razy w różnych porach dnia i porównaj wyniki.
 6. Zwróć uwagę na wyniki pobierania, wysyłania i opóźnienia: Wyniki testu powinny pokazywać prędkość pobierania, wysyłania i opóźnienia (ping). Upewnij się, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami i dostawcą usług internetowych.
 7. Sprawdź jakość połączenia: Sprawdź jakość połączenia internetowego poprzez przeglądanie stron internetowych, pobieranie plików i strumieniowanie wideo. W ten sposób można ocenić, czy prędkość internetu jest wystarczająca do Twoich potrzeb.

Ważne jest, aby pamiętać, że wyniki testu nie są gwarancją, że uzyskasz taką samą prędkość internetu podczas normalnego korzystania z sieci. Jednak przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci na uzyskanie bardziej dokładnych wyników testu szybkości internetu w Częstochowie.

Do czego powinien przydać się w Częstochowie test szybkości Internetu?

Test szybkości Internetu w Częstochowie może być przydatny w wielu sytuacjach, między innymi:

 1. Wyborze dostawcy internetu: Test prędkości pozwala na ocenę jakości łącza internetowego oferowanego przez różnych dostawców w Częstochowie. Możesz porównać ich oferty i wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie.
 2. Diagnostyce problemów z internetem: Jeśli odczuwasz problemy z prędkością łącza internetowego lub z jakością połączenia, przeprowadzenie testu szybkości pozwoli na zidentyfikowanie źródła problemu i podjęcie odpowiednich działań.
 3. Optymalizacji łącza internetowego: Test prędkości pozwala na zidentyfikowanie bottlenecków i innych ograniczeń w Twoim łączu internetowym, co umożliwia podjęcie działań w celu optymalizacji prędkości internetu.
 4. Monitorowaniu jakości usługi: Regularne przeprowadzanie testów prędkości pozwala na monitorowanie jakości usługi oferowanej przez dostawcę internetu. W przypadku spadków prędkości lub innych problemów, można skontaktować się z dostawcą w celu rozwiązania problemu.
 5. Wyborze odpowiedniego pakietu internetowego: Test prędkości umożliwia porównanie rzeczywistej prędkości pobierania i wysyłania danych z oferowaną przez dostawcę prędkością. Dzięki temu możesz wybrać pakiet internetowy, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Wnioski z testów szybkości internetu w Częstochowie mogą być również pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu nowego sprzętu sieciowego, takiego jak router lub karta sieciowa.

Jaki typ danych o łączu zdobędziesz z pomocą odpowiednio wykonanego speed testu w Częstochowie?

Odpowiednio wykonany speed test w Częstochowie pozwoli na uzyskanie kilku typów danych o łączu internetowym, w tym:

 1. Szybkość pobierania (ang. download speed): To ilość danych, którą można pobrać z internetu w jednostce czasu, zazwyczaj wyrażana w megabitach na sekundę (Mbps). Wynik ten jest ważny dla użytkowników, którzy chcą pobierać pliki, strumieniować wideo lub grać w gry online.
 2. Szybkość wysyłania (ang. upload speed): To ilość danych, którą można przesłać do internetu w jednostce czasu, również wyrażana w Mbps. Wynik ten jest ważny dla użytkowników, którzy wysyłają dużo danych, np. podczas wysyłania plików lub korzystania z telekonferencji.
 3. Opóźnienie (ang. latency): To czas, jaki upływa od wysłania żądania do serwera internetowego do momentu otrzymania odpowiedzi. Wynik ten jest ważny dla użytkowników, którzy grają w gry online lub korzystają z aplikacji wymagających szybkiej reakcji.
 4. Zmiennosc opóźnienia (ang. jitter): To miara zmienności opóźnienia. Jest to różnica między najdłuższym a najkrótszym czasem odpowiedzi serwera internetowego na zapytanie użytkownika. Niski jitter jest ważny dla użytkowników, którzy korzystają z aplikacji wymagających stabilnego połączenia, takich jak telekonferencje lub transmisje strumieniowe.
 5. Prędkość pobierania danych w formacie burst (ang. burst download speed): To krótki czas, w którym można pobrać duże ilości danych z internetu, np. podczas ładowania strony internetowej lub pobierania pliku. Wynik ten jest ważny dla użytkowników, którzy oczekują szybkiego ładowania stron internetowych lub szybkiego pobierania plików.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych w Częstochowie tzw. download?

Szybkość pobierania danych w Częstochowie, czyli tzw. download, mówi nam o prędkości, z jaką urządzenie może pobierać dane z internetu. Oznacza to, że jest to ilość danych, jakie można ściągnąć z internetu w jednostce czasu, zazwyczaj wyrażana w megabitach na sekundę (Mbps).

Im większa wartość szybkości pobierania danych, tym szybciej można ściągnąć pliki z internetu, np. filmy, gry, muzykę, dokumenty itp. Dlatego szybkość pobierania jest bardzo ważna dla użytkowników, którzy często pobierają duże pliki, korzystają ze strumieniowania wideo lub grają w gry online.

Warto jednak pamiętać, że wartość szybkości pobierania danych zależy nie tylko od jakości łącza internetowego, ale również od wielu innych czynników, takich jak ilość urządzeń podłączonych do sieci, obciążenie serwera, odległość od nadajnika, czy też jakość kabla sieciowego.

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych w Częstochowie?

Duża szybkość pobierania danych w Częstochowie wpływa na wiele aspektów korzystania z internetu. Przede wszystkim pozwala na szybsze ściąganie plików z sieci, np. filmów, muzyki czy gier. Dzięki temu użytkownik może zaoszczędzić czas i skrócić oczekiwanie na pobranie pliku.

Szybkie pobieranie danych w Częstochowie jest również bardzo ważne dla użytkowników, którzy korzystają z usług strumieniowania wideo, np. z serwisów takich jak Netflix czy YouTube. Im szybsze jest pobieranie danych, tym mniejsze są opóźnienia w odtwarzaniu materiałów wideo, co przekłada się na lepsze wrażenia z użytkowania internetu.

Ponadto duża szybkość pobierania danych w Częstochowie wpływa na wygodę korzystania z internetu. Dzięki szybkiemu pobieraniu użytkownik może łatwiej i szybciej przeglądać strony internetowe, pobierać pliki, przesyłać zdjęcia czy korzystać z aplikacji online.

Warto jednak pamiętać, że szybkość pobierania danych zależy nie tylko od jakości łącza internetowego, ale również od innych czynników, takich jak obciążenie serwera, ilość urządzeń podłączonych do sieci czy jakość kabla sieciowego.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych (upload) to jedna z dwóch podstawowych wartości mierzonych podczas przeprowadzania testu szybkości łącza internetowego. Określa ona prędkość, z jaką dane są przesyłane z komputera użytkownika do sieci internetowej.

Szybkość uploadu jest ważna, gdy użytkownik wysyła pliki na serwer, np. podczas wysyłania załączników e-mail, przesyłania plików na serwery chmurowe, a także podczas korzystania z usług wideokonferencji, transmisji strumieniowych (streaming) czy gier sieciowych.

W przypadku wysyłania plików na serwer, szybkość uploadu wpływa na czas, jaki upłynie od momentu rozpoczęcia przesyłania pliku, aż do jego zakończenia. Im większa jest wartość uploadu, tym szybciej przesyłane są dane na serwer.

W przypadku wideokonferencji, szybkość uploadu jest kluczowa dla jakości połączenia. Im wyższa jest szybkość przesyłania danych, tym mniej występują opóźnienia w trakcie rozmowy oraz lepsza jest jakość obrazu i dźwięku.

W przypadku streamingów i gier sieciowych, wysoka szybkość uploadu pozwala na szybszą transmisję danych, co przekłada się na płynniejszą grę i wygodniejsze korzystanie z usługi streamingowej.

Warto pamiętać, że szybkość uploadu zależy od wielu czynników, takich jak jakość łącza internetowego, ilość urządzeń podłączonych do sieci czy obciążenie serwera, na którym przesyłane są dane.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Częstochowie, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter to wartość, która określa zmienność opóźnienia przesyłania pakietów danych w sieci. Oznacza to, że jitter to miara niestabilności czasowej transmisji danych, czyli różnic w czasie przesyłania kolejnych pakietów w jednym strumieniu danych.

Wysoka wartość jitteru świadczy o niestabilnym połączeniu i przesyłaniu danych, co może wpłynąć na jakość połączenia. W przypadku aplikacji wymagających stałej przepływności danych, jak na przykład transmisja głosu czy obrazu w czasie rzeczywistym, wysoki jitter może spowodować opóźnienia, utratę pakietów danych i jakość połączenia.

Wartość jitteru jest wyrażana w milisekundach (ms) i powinna być jak najmniejsza. W przypadku korzystania z usług, które wymagają stałej przepływności danych, takich jak transmisje strumieniowe czy wideokonferencje, zalecana wartość jitteru wynosi poniżej 30 ms. W przypadku gier sieciowych wartość ta powinna być jeszcze niższa, nie przekraczająca 10 ms.

Warto jednak pamiętać, że jitter to jedynie jedna z wartości mierzonych podczas testu szybkości internetu i nie powinna być jedynym kryterium oceny jakości połączenia.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Opóźnienie, zwane również jako czas odpowiedzi lub ping, jest miarą czasu, który upływa między wysłaniem zapytania do urządzenia lub serwera, a otrzymaniem odpowiedzi. Jest to czas, który jest potrzebny na przesłanie pakietu danych z jednego punktu do drugiego i z powrotem.

Ping jest zwykle mierzony w milisekundach (ms) i informuje nas o tym, jak szybko urządzenie lub serwer reaguje na zapytania z sieci. Im niższa wartość ping, tym szybsza jest odpowiedź i lepsza jest jakość połączenia.

Ping jest szczególnie ważny w przypadku gier online, w których opóźnienia mogą wpłynąć na jakość rozgrywki. Wysokie wartości pingu mogą spowodować opóźnienia w czasie gry, a nawet prowadzić do rozłączenia. Dlatego w przypadku gier sieciowych zaleca się ping poniżej 100 ms.

Ping jest również ważny w przypadku usług wymagających stabilnego połączenia, takich jak transmisje strumieniowe czy wideokonferencje. Wysokie wartości pingu mogą wpłynąć na jakość obrazu i dźwięku oraz spowodować opóźnienia w transmisji danych.

Podczas testów szybkości internetu, wartość pingu jest jednym z parametrów, który jest mierzony. Niższe wartości pingu oznaczają szybszą i bardziej stabilną odpowiedź urządzenia lub serwera na zapytania, co wpływa na jakość połączenia i korzystanie z usług internetowych.

Czy wyniki speed testu w Częstochowie są wiarygodne?

Wyniki speed testu w Częstochowie, podobnie jak w innych miastach, są zwykle dość wiarygodne, ale istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na ich dokładność.

Po pierwsze, wyniki speed testu mogą być wpływane przez wiele czynników, takich jak rodzaj połączenia internetowego, jakość linii telefonicznej, obciążenie sieci, a nawet sprzęt lub oprogramowanie używane przez użytkownika.

Po drugie, wyniki speed testu są zazwyczaj tylko chwilową miarą prędkości internetu Airmax i nie odzwierciedlają zawsze prawdziwej wydajności łącza internetowego. Dlatego też, aby uzyskać bardziej kompleksową ocenę łącza internetowego, warto przeprowadzić testy szybkości w różnych porach dnia i w różnych warunkach sieciowych.

Ostatecznie, najważniejsze jest to, jak wykorzystujesz swoje połączenie internetowe. Przykładowo, jeśli korzystasz głównie z poczty elektronicznej i przeglądasz strony internetowe, szybkość pobierania nie jest aż tak istotna. Natomiast, jeśli często pobierasz duże pliki lub streamujesz filmy w wysokiej rozdzielczości, szybkość pobierania może mieć dla Ciebie większe znaczenie.

Dlatego też, wyniki speed testu w Częstochowie są jedynie jednym z wielu czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze usługi internetowej i oceny jej wydajności.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - skutkiem tego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, bo co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik pomiaru.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać wyłącznie karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone również inne sprzęty (np. konsola) - również trzeba je odłączyć.

Speedomat Częstochowa - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Częstochowy

4.6/5.0 - ilość ocen: 1573

"Dostęp do sieci jest u nas czymś, bez czego nie możemy się obejść. Mąż pracuje zdalnie, ja uwielbiam poczytać przeróżne rzeczy, do tego dochodzą dzieciaki, które po prostu muszą być online. Długo wypatrywaliśmy dostawcy, który będzie w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. Niestety, kolejne oferty były pasmem niekończących się rozczarowań. Wszystko się zmieniło, kiedy trafiliśmy na usługi tej firmy. Jeśli miejscem Waszego zamieszkania jest Częstochowa i dotąd nie udało się Wam odnaleźć dostawcy na należytym poziomie, szczerze polecam. Połączenie jest ściśle mówiąc stabilne, a prędkość wprost zachwyca. Bez przeszkód możemy z sieci korzystać wszyscy równolegle, co nie przyczynia się do obniżenia jakości transferu. Nawet oglądanie filmów jest na ściśle mówiąc należytym poziomie. Nie mogę pominąć także kwestii ceny, która jest gigantycznym pozytywem oferty."

Małgorzata / 2023-03-27

"Przygodę z tą firmą zacząłem rok temu. Częstochowa długo nie oferował faktycznie rzetelnego łącza, co skutkowało tym, że testowałem usługi wielu firm. Żadna nie spełniała swoich obietnic. Połączenie było słabe, niestabilne, prędkość w zasadzie żadna. Wszystko się zmieniło, kiedy trafiłem na tą . Okazało się, że światłowód sprawdza się wyśmienicie. Dostęp jest dwudziestoczterogodzinny, nie zdarzają się żadne przerwy. Prędkość dogłębnie taka, jak obiecali. Nareszcie bez problemu mogę wysłać nawet znaczący plik. Tak samo jest, jeżeli chodzi o oglądanie filmów. Nie muszę niepokoić się tym, że w trakcie seansu połączenie się zatnie czy drastycznie zwolni. Komfort gigantyczny. Moim zdaniem to najlepsza opcja dla domu. Mam również bliskich, którzy zdecydowali się na pakiet dla biznesu. Również nie narzekają."

Jakub / 2023-02-01

"Długo nie mogłem odnaleźć firmy proponującej wyśmienicie działający światłowód. Na ogół na etapie gromadzenia wiadomości wszystko było cudownie, a jak dochodziło co do czego to okazywało się, iż uzyskanie obiecywanej szybkości jest niemożliwe. Po wielu próbach trafiłem nareszcie do tej firmy. I okazało się, że to niezwykle solidny wybór. Postawiłem na opcję dla domu. Okazało się, iż wszystko funkcjonuje tak, jak przyrzekali. Połączenie jest stabilne, nie zrywa się. Do tego szybkość jest na odpowiednim poziomie. Nareszcie nie zastanawiam się, ile czasu zajmie mi wysłanie gigantycznego pliku. Bez kłopotu mogę również rozmawiać ze znajomymi, korzystając z różnych komunikatorów. Również oglądanie telewizji jest płynne. Jeżeli pragniecie skorzystać ze światłowodu w Częstochowie, to ja szczerze z całego serca polecam usługi tej firmy."

Albert / 2022-11-16

Dołącz recenzję


© 2023